Cienījamie Latvijas Valdorfpedagoģijas asociācijas biedri!

Saskaņā ar Statūtiem, reizi gadā mums klātienē ir jātiekas kopsapulcē. Lasīt rakstu...

Kursi

Valdorfizglītības teorija un metodika pamatskolā.

Vispārējo pedagoģisko kompetenču pilnveide. Lasīt rakstu...