Kursi

Latvijas Valdorfpedagoģijas asociācijas Valdorfpedagoģijas mācību centrs

Tālākizglītības kursi valdorfpedagoģijā pirmsskolas skolotājiem.
Lasīt rakstu...

Kursi

Latvijas Valdorfpedagoģijas asociācijas Valdorfpedagoģijas mācību centrs

Tālākizglītības kursi Valdorfpedagoģijā pirmsskolas skolotājiem.

Lasīt rakstu...