Kursi

Valdorfizglītības teorija un metodika pamatskolā.
Vispārējo pedagoģisko kompetenču pilnveide.

Lasīt rakstu...

Kursi

Valdorfizglītības teorija un metodika pamatskolā.
Vispārējo pedagoģisko kompetenču pilnveide.
Lasīt rakstu...

Kursi

Valdorfizglītības teorija un metodika pamatskolā.

Vispārējo pedagoģisko kompetenču pilnveide. Lasīt rakstu...

Koncerts

LAIPNI AICINÁM VISUS VALDORFPEDAGOGUS UN SKOLU UN BÉRNUDÁRZU
DARBINIEKUS UZ KONCERTU
Visdārgākā pērle
Lasīt rakstu...