Kursi

Latvijas Valdorfpedagoģijas Asociācijas (LVA) Mācību centrs
komplektē grupu pirmsskolas skolotāju tālākizglītības kursam Valdorfpedagoģijā
Lasīt rakstu...

Kursi

Valdorfizglītības teorija un metodika pamatskolā.
Vispārējo pedagoģisko kompetenču pilnveide.

Lasīt rakstu...

Kursi

Valdorfizglītības teorija un metodika pamatskolā.
Vispārējo pedagoģisko kompetenču pilnveide.
Lasīt rakstu...

Kursi

Valdorfizglītības teorija un metodika pamatskolā.

Vispārējo pedagoģisko kompetenču pilnveide. Lasīt rakstu...